Williams Denton - Gyfrifwyr ac Ymgynghorwyr Treth

Glaslyn, Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FE
T: 01248 670370
W: www.williamsdenton.co.uk

 

Mae Williams Denton yn dîm o Gyfrifwyr ac Ymgynghorwyr Treth dibynadwy, hawdd mynd atynt, a rhagweithiol, gan ddarparu cyngor ardderchog a gwasanaeth o'r radd flaenaf i fusnesau a chleientiaid phersonol.

Wedi'i lleoli yn swyddfeydd ym Mangor a Llandudno mae gennym lawer o gleientiaid ar draws Gogledd Cymru. Ein nod yw helpu busnesau i dyfu ac i leihau treth.

Rydym yn gofalu am sefydliadau ac unigolion, yn fach a mawr, ar draws llawer o sectorau busnes yn cynnwys:

  • Y proffesiynau (gan gynnwys ymarferwyr meddygol, deintyddion a chyfreithwyr)
  • Y sector gwasanaeth
  • Y sector hamdden (gan gynnwys gwestai ac atyniadau twristaidd)
  • Y diwydiant adeiladu
  • Iechyd a sector gofal
  • Elusennau a mudiadau gwirfoddol
  • Cludiant a dosbarthu
  • Manwerthwyr a chyfanwerthwyr
  • Gweithgynhyrchwyr
  • Amaethyddiaeth

Yn ogystal â gwasanaethau archwilio, cyfrifyddu a threth traddodiadol ‘rydym hefyd yn darparu cyngor ar sut i wella a datblygu eich busnes. P'un a ydych angen strategaeth fusnes integredig, mynediad at gyllid corfforaethol neu gyngor treth arbenigol ‘rydym yma i'ch helpu i gyflawni eich bwriadau.

Gallwn eich helpu gyda phob un o'ch meddalwedd cyfrifo gan gynnwys argymell meddalwedd a hyfforddi chi i’w ddefnyddio.

Y cyfarfod cyntaf yn rhad ac am ddim ac fel arfer bydd y ffioedd yn cael eu gosod o flaen llaw.

Byddwch hefyd yn cael ein hymrwymiad y byddwn yn ymateb yn brydlon, yn gymwys ac yn gwrtais i bob un o'ch ceisiadau - rydym yn ymrwymo i gwrdd â'ch terfynau amser rhesymol, ym mhob achos.

Rhwydweithio Cymdeithasol

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019