RSPB Cymru

14a Llys Castan, Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH
T : 01248 672850
W: www.rspb.org.uk

 

Mae’r RSPB, elusen cadwraeth natur fwyaf y DU, yn ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â’n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a’n cefn gwlad yn fwrlwm o fywyd unwaith eto. Mae gennym hefyd brif ran mewn partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth natur.

Mae tirweddau syfrdanol a chynefinoedd Cymru yn fwrlwm o fywyd gwyllt. Gwelir brain coesgoch yn hedfan uwchben clogwyni arfordirol, barcutiaid coch yn hedfan dros goetir garw a morloi llwyd yn diogi ar hyd yr arfordir. Clywir huganod swnllyd yn nythu ar Ynys Gwales a galwadau byrlymog y grugiar ddu. Mae'r amrywiaeth o fywyd gwyllt yng Nghymru yn enfawr - a gallwch brofi y darnau gorau gyda ni. Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i amddiffyn y bywyd gwyllt rhyfeddol a'r lleoedd y maent yn byw.

Felly, beth am ymweld ag un o'n gwarchodfeydd poblogaidd, lle gallwch weld sut yr ydym ni yn rhoi cartref i natur yng Nghymru:

  • RSPB Ynys Lawd, Caergybi
  • RSPB Conwy
  • RSPB Llyn Efyrnwy
  • RSPB Ynys-hir, Ceredigion
  • Canolfan Ymwelwyr RSPB, Gwlyptiroedd Casnewydd

www.rspb.org.uk/wales

Rhwydweithio Cymdeithasol


Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019