Public Health Wales

10 Llys Castan, Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH
T : 01248 663536
W: www.publichealthwales.wales.nhs.uk

 

Yn ogystal â chynnig arweiniad ym Maes Iechyd Cyhoeddus i drawsdoriad eang o unigolion a sefydliadau, y mae Tim Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru yn cydweithio’n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaldr a gydag awdurdodau lleol. Er mwyn targedu yr amgylchiadau sydd yn arwain at ymddygiadau negyddol o ran iechyd megis ysmygu a diffyg gweithgaredd corfforol, y mae’r tîm yn canolbwyntio eu hymdrechion ar ymyriadau ataliol yn gynharach.

Yn bennaf y mae’r tîm yn cefnogi gwaith o gwmpas:

  • Atal salwch
  • Ymyrraeth gynnar
  • Hybu iechyd a lles o enedigaeth trwy lwybr bywyd ac yn ystod y blynyddoedd hŷn

Mae Gogledd Cymru’n cwmpasu oddeutu 2,500 milltir sgwâr ac yn cynnwys chwe sir: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Rhwydweithio Cymdeithasol

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019