Datblygiadau yn y dyfodol

Mae yna nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer Parc Menai. Isod mae delweddau CGI o ddau gynllun dangosol ar Llys Menai sydd wedi ei leoli ger Yr Adran Gwaith a Phensiynau (Canolfan Byd Gwaith)

Opsiwn 1

Unedau i Ddechreuwyr 8 x 1000 troedfedd sgwâr - Swyddfa Hybrid/ unedau  Diwydiant Ysgafn ar gyfer labordai/busnesau ymchwil gwyddonol. Wedi’i adeiladu i Safon Breeam ‘Da Iawn’ Ar werth neu i’w gosod. Lawr lwytho Option 1 Plan

Opsiwn 2

Datblygiad Swyddfeydd Pencadlys 10,000 - 12,000 troedfedd sgwâr - 48 man parcio - Wedi’i adeiladu i Safon Breeam ‘Ardderchog’. Ar gael i’w prynu. Lawr lwytho Option 2 Plan

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Mae BREEAM yn gosod y safon ar gyfer arfer gorau mewn datblygu adeiladau cynaliadwy ac yn arddangos lefel cyrhaeddiad. Caiff Breeam ei ddefnyddio i asesu perfformiad amgylcheddol adeiladau. Bydd pob adeilad ym Mharc Menai yn cael ei gynllunio a’i adeiladu i gyrraedd safon ‘Da Iawn’ BREEAM, o leiaf, gan anelu at safon ‘Ardderchog’ pan fo hynny’n bosibl.

 Lawr lwytho

Option 1 Plan
Option 2 PlanMark Evans
07767 301810

Ymlaen i Argaeledd ar hyn o bryd neu yn ôl io Eiddo ar Gael

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019