Agored Cymru

3-4 Llys Onnen, Ffordd Y Llyn, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF
T : 01248 670011
W: www.agored.org.uk

 

Agored Cymru yw’r sefydliad dyfarnu yng Nghymru sy’n arbenigo mewn diwallu anghenion pob dysgwr yng Nghymru.

Rydym yn datblygu cymwysterau a chyfleoedd achredu er mwyn cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i gefnogi dysgwyr o bob oedran yng Nghymru, gan helpu unigolion, cymunedau a chyflogwyr o bob cefndir i allu manteisio ar gyfleoedd dysgu.

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad mewn dyfarnu credydau yng Nghymru, mae ein tîm o arbenigwyr yn gweithredu ledled Cymru yn darparu cymorth o ran datblygu’r cwricwlwm a sicrhau ansawdd ac mae’n ymrwymedig i hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy annog asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gan weithio gyda mwy na 180 o ganolfannau cydnabyddedig a darparu dysgu galwedigaethol gydol oes mewn partneriaeth â mwy na 400 o sefydliadau ledled Cymru, rydym yn rhoi cyfle i ddysgwyr gyflawni o lefel mynediad i lefel chwech, gan alluogi cynnydd o fewn ystod eang o fframweithiau addysg a hyfforddi.

Ers i ni gael ein sefydlu yn 2009, mae Agored Cymru, sydd â swyddfeydd yng Ngogledd a De Cymru, bellach yn cynnig dros 100 o gymwysterau. Mae pob un o’r cymwysterau yn cynnig hyblygrwydd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus cyfredol; gallwn hefyd achredu hyfforddiant mewnol a helpu busnesau i ddarparu ansawdd uchel a sicrwydd ansawdd pwrpasol ar gyfer eich hyfforddiant.

Os hoffech gael gwybod mwy am weithio gydag Agored Cymru, llenwch ffurflen ymholiad. Bydd angen i chi gofrestru ar wefan Agored Cymru cyn y gallwch fynd at y ffurflen ymholiadau ar-lein. Os byddai’n well gennych gael sgwrs anffurfiol cyn llenwi’r ffurflen, ffoniwch 02920 747866 neu 01248 670011 a gofynnwch am aelod o’r tîm Datblygu Busnes.

Rhwydweithio Cymdeithasol


                   
                          

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019